Välkommen till Laxfond Vänerns nya webbsida!

Stiftelsen Laxfond för Vänern driver som de flesta redan vet projekt ”Lax i Vänern” som har som huvudsyfte att ”skapa en modell” som kan säkerställa Vänerns lax- och öringfiske via utökade frivilligavgifter! Detta ger incitament för en stark laxfisketurism, arbetstillfällen och ökad attraktionskraft för Vänerregionen.

Vi hoppas att vår nya hemsida ska förenkla för alla er som vill bidra till ett bättre laxfiske och vi planerar även att informera om statistik och planerade utsättningar i större omfattning än tidigare här på webbsidan.

Därmed önskar vi er ”Skitt fiske” !

Laxfondens VD Thomas Johansson med Gullspångsöring.
(Foto: Tommy Nerstrand)