Kontakt

VD

Thomas Johansson

0703-474977
thomas.johansson@lrfkonsult.se

Projektledare "Lax i Vänern"

Tommy Nerstrand

0708-807222
tommy@laxivanern.se

Styrelsen

Sandra Brantebäck
Ordförande
tel 010 2244857
sandra.branteback@lansstyrelsen.se

Torben Ericson
Ledamot
Länsstyrelsen Värmland
torben.ericson@lansstyrelsen.se

Bjarne Olsson
Ledamot
Region Värmland
070-698 82 52

Carina Gullberg
Ledamot
Skarborgs Kommunalförbund

Michael Karlsson
Ledamot
Kommunalförbundet Fyrbodal
0766-214 945

Karin Enfjäll
Suppleant