Vi jobbar för ett attraktivt laxfiske i Vänern.
Stöd vårt arbete med ett bidrag!

Ett bättre lax- och öringfiske i Vänern

Laxfonden för Vänern är en stiftelse som bildats av kommunerna och länsstyrelserna runt sjön. Syftet är bl a att skapa ett bra fiske efter lax och öring. Laxfonden finansierar årligen utsättning av smolt på skilda platser i sjön. För att bereda frågor finns inrättat en fiskeridelegation med företrädare för fiskeintressen, naturvårdsintressen, turism m fl. Årligen hålls ett laxting där aktuella frågor presenteras.

Var med och bidra

Laxfondens mål är att 90 000 smolt ska utsättas årligen i Vänern. För att klara av detta mål är vi beroende av stöd. Här kan du göra skillnad! Ditt bidrag går oavkortat till utsättning av smolt och redovisas öppet och kontinuerligt här på hemsidan.

Fiskeregler i Vänern

Fisket i Vänern omfattas av en rad regler. De viktigaste för fiske efter lax och öring skall vara minst 60 cm och regeln att endast fettfenklippt fisk får fångas.

https://www.traditionrolex.com/14

Aktuellt

Läs det senaste om ...