Pressinfo om Laxfondens utökade utsättningar 2018

Saxat ur press-informationen:

”Det långsiktiga målet är 90,000 smolt per år och i år 2018 har det satts ut ca 82,000 smolt! Det är Laxfond Vänern som tagit ett extra stort krafttag och sätter ut betydligt mer än de senaste årens 55,000 smolt/år. För att klara detta så används i år inte enbart pengar från fondens avkastning utan även en del av fondens kapital…”

Ladda ner pressinformationen nedan:

Press-info_utsattningar 2018