Mariestad lämnar positivt besked på Laxfondens ansökan!

3 september 2019:
Mariestad är första kommunen som tagit beslut och svarat på Laxfondens ansökan till medel för att hjälpa till med att säkerställa Vänerns laxfiske. Beslutet är villkorat så att Laxfonden ansöker medel för ett år i taget och att majoriteten av Vänerkommunerna deltar enligt Laxfondens förslag. Ett positivt svar som tas emot med optimism hos Laxfond Vänern!

Laxfonden skickade ut ansökningarna till de flesta kommunerna strax före semestern men några kommer få den inom kort och vi hoppas att besluten kommer fattas nu under hösten så att vi vet vilka medel som finns inför 2020 års utplanteringar.
Laxfonden Tackar Mariestads kommun och hoppas fler kommuner fattar samma beslut till gagn för besöksnäring och näringsliv runt Vänern!

För mer information, kontakta:
Thomas Johansson VD, Laxfond Vänern
Tel. 0703 474977

Charterskeppare Thomas Johansson på Vänertrolling gläds extra mycket åt sin hemkommun Mariestads beslut!