Majoriteten av vänerkommunerna bifaller Laxfondens ansökan om medel till smolt.

7 Februari 2020:
Mariestad var första kommunen som i september -19 svarade positivt på Laxfond Vänerns ansökan. I dagsläget har SJU kommuner bifallit ansökan. Därmed finns en majoritet för bifall.

Mariestad, Mellerud, Gullspång, Lidköping, Götene, Åmål och Kristinehamns kommuner kommer att avsätta medel till smolt redan nu till våren 2020. TRE har tackat nej. Grums, Hammarö och Karlstad. Vänersborg vill avvakta tills LsT Förvaltningsplan är klar. Några kommuner har bifallit ansökan med medel i TRE år. Några har beslutat om ett år i taget och några har villkorat besluten med att majoritet av Vänerkommunerna krävs för att besluten ska gälla.

I dag den 7 februari kan vi med glädje konstatera att det finns en majoritet för bifall! Ett mycket positivt resultat för främst laxfisketurismen runt Vänern, Vänerns varumärke som laxfiskevatten och Laxfondens verksamhet.

Vi kan i dagsläget konstatera att minst 350,000 kr från kommunerna tillförs 2020 års utplanteringar i Vänern. Viktiga pengar som kommer att ”göra skillnad”.

Kort bakgrundsfakta: Stiftelsen Laxfond Vänern Bildades under 80-talet för att skapa ett Laxfiske i Vänern till gagn för bl.a. besöksnäring och näringsliv. Stiftarna var kommunerna och Länsstyrelserna runt Vänern. Enligt fondens stadgar så planteras lax och öring ut i Vänern för den avkastning som fondens kapital genererar.

Tidigare år så har detta fungerat bra men blivit allt svårare under senaste 10-12 åren. Under 2018 och 2019 har fonden vidtagit flera åtgärder för att kunna klara av sitt uppdrag. Bl.a. har ett projekt startats som heter ”Lax i Vänern” (www.laxivanern.se) där målet är att hitta en modell för att via frivilligavgifter öka intäkterna till utplantering och närma sig ”tidigare nivåer”. Den andra åtgärden är att fonden via en ansökan till kommunerna bett sina stiftare om hjälp i en övergångsperiod tills modellen för frivilligavgifter etablerats på marknaden.

För mer information, kontakta:
Thomas Johansson VD, Laxfond Vänern Tel. 0703 474977

Mer info finns på våra webbplatser:
www.laxfondvanern.se och www.laxivanern.se