Inbetalningar till Laxfonden

Laxfondens postgirokonto är nu avslutat.

Ev. inbetalningar skall göras till Swedbank;clearingnummer 8368-3          kontonr.  993 234 481-6.

Bosse Thorsenius