Årets utsättningar i Vänern av 2-årig smolt blev 82 750 st.

Det är den största utsättningen i antal på många år som gjorts i Vänern via Laxfonden och dess samarbetspartners. Det är ett resultat av idogt arbete både av Laxfonden och framför allt alla klubbar runt sjön som lägger ner stort arbete och passion i att samla in medel för att bevara det unika lax- och öringfiske vi har!

Årets utsättningar är av 2-årig Gullspångsöring i vikt ca 80-120 gr. Tyvärr har vi inte kunna sätta ut någon 2-årig Gullspångslax i Vänern pga för få antal friska avelsfiskar. Detta är såklart något vi hoppas kunna ändra på i framtiden…!

Utsättningsplatser och mängd smolt som är utplanterad på respektive plats framgår av kartan här nedtill! Det är de platser som Länsstyrelserna godkänt i Laxfondens utsättningstillstånd i år. Någon mindre utsättning kan tillkomma till hösten. Vi hoppas kunna återkomma kring det!

STORT TACK till alla klubbar, privatpersoner och kommuner som bidrar frivilligt med pengar! Här på vår nya webbplats kan alla bidra och vi hoppas kunna upprätthålla ett unikt lax- och öringfiske kommande år också till förmån för laxfisketurism och ett attraktivt Vänern!

Ett extra STORT TACK till Janne på Sävenfors Fiskodling som förutom att alltid leverera högkvalitativ smolt också sponsrar årets utsättningar med 2000 extra smolt!

Hjortens Udde
FK Trollspöt överlämnar check till Laxfond Vänern vid årsmötet!
Utsättning vid Örnäs Camping i Åmål
Kontroll av smolten vid utsättning i Kinneviken.
Utsättning i Kinneviken