Årets laxting

Den 6 november ägde årets laxting rum i Grästorp. Vid tinget redovisades fondens ekonomi samt tankar på hur mer pengar till smolt skulle kunna anskaffas.
Vidare redovisade Sven-Erik Sköld, länsstyrelsen i Karlstad, årets utsättningar av smolt.