Vid senaste styrelsesammanträde

beslöt styrelsen fastställa budgeten för 2013. Eftersom Laxfonden lovat bidra med fem extra smolt per återlämnat märke höjdes anslaget för smoltinköp med 5 000 kr till 755 000 kr.

Styrelsen diskuterade vidare möjligheterna till ökade utsättningar av smolt genom tillskott till laxfondens kassa. Detta skulle kunna ske genom frivilliga bidrag från de som fiskar och från kommuner och regioner runt sjön. Fonden kommer också att tillskriva de Leaderprojekt som är under uppbyggnad.

Frågan om bättre kvalitet på utsatt smolt diskuterades också. Från länsstyrelserna har meddelats att en handlingsplan för utsättningsarbetet kommer att tas fram under 2012.