2014 års Laxting

2014 års laxting äger rum den 6 november 2014 i Vänersborg.

Inbjudan kommer att publiceras inom kort på Vattenvårdsförbundets hemsida.