2013 års laxting

Årets laxting äger rum den 7 november i Bibliotekshuset i Karlstad. Det startar kl 9.15 med kaffe.

Anmälan skall göras senast den 1 november via webbplatsen www.vanern.se

Deltagandet är kostnadsfritt