2013 ett bra år för trollingen

Enligt en prel. rapport från Micke Johansson på SLU har 2013 varit ett bra år för trollingen i Vänern. Se bifogade fil.trolling Vänern 2013